Alles draait om het beperken van de risico’s – Robér van Zutven


“Alles draait om het beperken van de risico’s”

Pluimveehouder Robér van Zutven in het Brabantse Erp liet bij de bouw van zijn twee nieuwste stallen ook niets aan het toeval over. Brandveiligheid is immers vanwege de recente stalbranden en aangescherpte wetgeving een steeds belangrijker aspect bij de realisatie van nieuwe verblijven: “Alles draait om het beperken van de risico’s en schade”, aldus de Brabantse pluimveehouder.

Kans op een brand

Van Zutven heeft bij de realisatie steeds gekozen voor oplossingen waarmee hij de kans op brand kan minimaliseren. In dat proces heeft de Brabander veel aandacht besteed aan de elektrische installaties. Die voldoen allen aan de meest recente NEN-uitgave van de NEN 1010, dus inclusief opleveringsinspectie. Ook laat de pluimveehouder uit Erp de installaties minimaal één keer in de vijf jaar een onderhoudsinspectie ondergaan. Van Zutven: “Daarnaast zijn alle heaters/luchtverhitters in de stallen brandvrij en stabiel opgesteld en deze zullen jaarlijks door een erkend installateur onderhouden worden.”

Effect van een brand

Ondanks al die voorzorgsmaatregelen kan het natuurlijk nog altijd voorkomen dat er brand uitbreekt. Ook daar heeft Van Zutven aan gedacht. Omdat het pluimveebedrijf in Erp een vrij groot complex is, heeft hij de pluimveestallen in verschillende compartimenten opgedeeld. “Bovendien zijn de verbindingsgangen brandwerend en de tussengangen voorzien van onbrandbaar materiaal (euro brandklasse A1). De aanwezige kleppen tussen technische ruimte en pluimveestal zijn ook brandwerend en aangesloten op het brandalarmsysteem”, zo vertelt hij.

De stal werd, voordat hij in gebruik werd genomen, door verzekeraar Interpolis getoetst op de toepassing van brandklasse Euro-B materialen (inrichting, isolatie) en de aanwezigheid van een Brand Meld Installatie (BMI). Interpolis constateerde dat Van Zutven alles in het werk heeft gesteld om brand te voorkomen en de effecten van een eventuele brand te minimaliseren. “We kregen nog wel het advies om extra sensoren in de regelruimtes (achter in de stallen) te plaatsen”, zo vertelt hij. “Inmiddels is ook dat gerealiseerd.” Voor de doormelding van bedrijfs- en brandalarm heeft Van Zutven gekozen voor AgroAlarm, een zeer betrouwbare alarmoplossing.

Nieuwe standaard

Van Zutven riep de hulp van de verzekeraar in zowel bij het realiseren van een brandveilig bedrijf als na de afronding ervan. “Ze constateerden dat de stallen brandveilig zijn en signaleringsystemen bevatten die tijdig waarschuwen als er afwijkingen zijn in de techniek (warmte en/of klimaat).”

Een geruststellende gedachten voor de Brabantse pluimveehouder: “Het is niet goedkoop, maar het geeft mij een goed en veilig gevoel. De combinatie van alle brandpreventie met de branddetectievoorzieningen in de stal én alarmdoormelding via AgroAlarm, beperken de risico’s tot een minimum. Deze manier van ‘stalbeveiliging’ gaat in mijn ogen de nieuwe standaard worden. Niet alleen vanuit de verzekeraars, maar ook vanuit de wetgeving.”

Klik hier voor meer informatie over AgroAlarm

Bron: Pluimveekrant editie 1 maart 2018

PDF: Van Zutven – pluimveekrant-editie-1-maart-2018