Lijnbewaking


Altijd de zekerheid van een werkende alarminstallatie
De mobiele telefoon is niet meer weg te denken. En bedrijfsmatig zijn we steeds meer afhankelijk van internet. In veel gebieden wordt de analoge telefoonlijn vervangen in een digitale verbinding soms zonder dat we daar erg in hebben. Naast voordelen heeft een digitale verbinding ook nadelen met mogelijk desastreuze gevolgen voor uw alarmering.

 

Een digitale verbinding heeft een lagere beschikbaarheid dan een analoge lijn
Het grote voordeel van de analoge telefoonverbinding was dat deze altijd onafhankelijk van stroom een fysieke verbinding maakte tussen twee contactpunten. Met de overgang naar digitaal vervalt deze eigenschap. Bij stroomuitval is de verbinding niet langer beschikbaar. Maar ook door onderhoud aan het netwerk (vaak s nachts), congestie (te veel aanbod) en “cyber-aanvallen” kan de verbinding tijdelijk uitvallen.

 

Met lijnbewaking heeft u altijd de zekerheid dat alarmen worden doorgemeld
Voor het welzijn van de dieren en het financiële belang moet u toch kunnen vertrouwen op het ontvangst van een alarm? Met AgroAlarm® beschikt u standaard over lijnbewaking. Iedere minuut wordt de verbinding gecontroleerd op beschikbaarheid. Als door welke omstandigheid dan ook de verbinding met de meldcentrale wegvalt wordt u hiervan in kennis gesteld. Dat is toch een geruststellende gedachte!